Przejdź do treści

Olgrum

Polityka jakości i środowiska

Olgrum Sp. z o.o. w Gdańsku, Oddział w Olkuszu specjalizuje się w produkcji technicznych wyrobów formowych dowolnych kształtów i zastosowania z gumy, silikonów, termoplastów, poliuretanów. Produkujemy także detale łączone z innymi materiałami np.: guma-metal, guma-tkanina. Służymy doradztwem w doborze najlepszego materiału dla danego zastosowania. Oferujemy również produkcję, gumowanie lub powlekanie poliuretanem wałków, tulei, bębnów i rolek. Kupujemy i sprzedajemy towary do obrotu handlowego o szerokim zakresie stosowania, przeznaczonych na rynek krajowy i rynki zagraniczne.

 

Naszą misją jest produkcja wyrobów i detali przyjaznych środowisku o jakości spełniającej najwyższe oczekiwania Klientów. Dążymy także do budowania własnej silnej marki na rynku

 

Naszym celem jest zdobycie pozycji na rynku, na którym firma Olgrum będzie uważana przez Klientów jako przedsiębiorstwo gwarantujące wysoką jakość wyrobów, zadowolenie z obsługi i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Dążymy do doskonałości poprzez silne zorientowanie na potrzeby Klienta ostatecznego, racjonalne zużycie zasobów naturalnych, a także zapewniając stałe doskonalenie prowadzonych procesów i wykorzystanie potencjału pracowników. Prowadząc działalność, z dużą troską podchodzimy do spraw środowiska naturalnego. Deklarujemy pełną zgodność prawną w tym zakresie oraz dążenie do ciągłego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska. Prowadzimy też działania ograniczające ryzyko potencjalnych zagrożeń i awarii oraz ich niepożądanych skutków.

 

Powyższe dążenia zamierzamy realizować poprzez:

 • TERMINOWĄ PRODUKCJĘ WYROBÓW
 • TERMINOWĄ PRODUKCJĘ WYROBÓW, O WYSOKIEJ JAKOŚCI, PRZY UŻYCIU MATERIAŁÓW I SUROWCÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA KLIENTA ORAZ OGRANICZANIE ICH NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PODCZAS PRODUKCJI
 • PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA NATURALNEGO;
 • ZAPEWNIANIE STAŁEGO NADZORU NAD SPRAWNOŚCIĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH MINIMALIZUJĄCYCH WPŁYW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA ŚRODOWISKO;
 • DOSTARCZANIE WYROBÓW DO KLIENTÓW ZGODNIE Z ICH OCZEKIWANIAMI;
 • ANALIZOWANIE I OCENIANIE POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTA;
 • OCENIANIE I WERYFIKACJĘ DOSTAWCÓW;
 • PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW;
 • RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ ZMNIEJSZANIE WYKORZYSTANIA NOŚNIKÓW ENERGII;
 • OGRANICZANIE ILOŚCI ODPADÓW I ICH SEGREGACJI;
 • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Poprzez konkretną i skuteczną politykę Firmy, uwzględniając kontekst organizacyjny, wymagania stron zainteresowanych oraz obowiązujące wymagania prawne i inne dążymy do osiągnięcia pozycji na rynku. Chcemy, aby wdrożony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem stał się podstawą ciągłego doskonalenia.

 

Zarząd zobowiązuje się niniejszą politykę komunikować i stosować oraz poddawać okresowym przeglądom w celu ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zapewniać jej aktualność, niezbędne zasoby do wdrożenia założeń oraz zgodność z rozwojem Firmy.

 

OLKUSZ, 15.01.2023

 

DYREKTOR GENERALNY

Jacek Piś