Ga naar de inhoud

Olgrum

Kwaliteits- en milieu policy

Olgrum Ltd. is gespecialiseerd in de productie van technische rubber gegoten producten van diverse vormen en voor een breed scala aan toepassingen met materialen zoals rubber, siliconen, thermoplasten of polyurethanen. Wij produceren ook artikelen waarbij het rubber met een ander materiaal is verbonden, bijvoorbeeld rubber-op-metaal, rubber-op-textiel. Wij geven advies bij het selecteren van de beste materialen voor een bepaalde toepassing. Bovendien bieden wij productie, berubbering en bekleding met polyurethaan (walsen, sleeves, trommels en rollen). Wij kopen en verkopen breed toepasbare handelsgoederen die bestemd zijn voor de binnenlandse en buitenlandse markt.

 

Onze missie is het produceren van milieuvriendelijke artikelen en componenten die gekenmerkt worden door een kwaliteit die voldoet aan de hoogste verwachtingen van onze klanten. Wij streven ook naar een sterke merkreputatie op de markt.

 

Ons doel is een sterke positie op de markt, waarbij Olgrum Ltd. door klanten wordt beschouwd als een bedrijf dat garant staat voor producten van hoge kwaliteit, klanttevredenheid en milieuvriendelijke oplossingen. Wij streven naar perfectie door ons intensief te richten op de eisen van onze klanten, rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen, voortdurende verbetering van processen en het benutten van het potentieel van ons professionele personeel.

 

In de activiteit van ons bedrijf besteden wij veel aandacht aan kwesties met betrekking tot het natuurlijke milieu. Wij verklaren dat wij de wetgeving op dit gebied volledig naleven en dat wij vastbesloten zijn de negatieve gevolgen voor het milieu voortdurend te verminderen door een zuinig en rationeel beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Wij nemen maatregelen om de risico’s van potentieel gevaar of falen en de ongewenste gevolgen daarvan tot een minimum te beperken.

 

De bovengenoemde doelstellingen moeten worden bereikt via:

  • TIJDIGE PRODUCTIE VAN ARTIKELEN VAN HOGE KWALITEIT, MET GEBRUIKMAKING VAN GRONDSTOFFEN EN COMPONENTEN DIE VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE KLANT, ALSMEDE VERMINDERING VAN DE NEGATIEVE MILIEUEFFECTEN DAARVAN TIJDENS HET PRODUCTIEPROCES.
  • NALEVING VAN DE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN INZAKE HET NATUURLIJK MILIEU.
  • VOORTDUREND TOEZICHT HOUDEN OP DE EFFICIËNTIE VAN DE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR EN ORGANISATORISCHE EN TECHNISCHE OPLOSSINGEN TOEPASSEN OM DE GEVOLGEN VAN GEVAARLIJKE FACTOREN VOOR HET MILIEU TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN.
  • LEVERING VAN GOEDEREN VOLGENS DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANTEN.
  • ANALYSE EN EVALUATIE VAN DE KLANTENTEVREDENHEID.
  • EVALUATIE EN CONTROLE VAN LEVERANCIERS.
  • VERHOGING VAN DE BEROEPSKWALIFICATIES EN HET BEWUSTZIJN VAN HET PERSONEEL.
  • RATIONEEL GEBRUIK VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN EN VERMINDERD GEBRUIK VAN ENERGIEDRAGERS.
  • VERMINDERING EN SCHEIDING VAN AFVAL.

 

Wij verklaren de toepasselijke wettelijke en andere voorschriften na te leven, ons systeem voor kwaliteits- en milieubeheer voortdurend te verbeteren en de nodige middelen ter beschikking te stellen om de richtlijnen van dit beleid uit te voeren.

 

Het management van Olgrum Ltd. verbindt zich ertoe dit beleid te herzien om het kwaliteitsmanagementsysteem overeenkomstig de norm PN-EN ISO 9001:2009 en het milieumanagementsysteem overeenkomstig de norm PN-EN ISO 14001:2005 voortdurend te verbeteren, het beleid te actualiseren en ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de ontwikkeling van het bedrijf.

 

OLKUSZ, 15.01.2023

 

VOORZITTER VAN HET BESTUUR

Jacek Piś