+31 (0) 528 260 100

Research & Development

Research & Development

1. Innovatieve ontwikkeling

Vanuit de eigen visie op marktbehoefte enerzijds en technologische mogelijkheden anderzijds worden projecten uitgevoerd met het doel onderscheidende nieuwe technologie te ontwikkelen. Dit betreft zowel nieuwe materialen, als producten of processen.

Ruma heeft hiermee een database opgebouwd met meer dan 800 recepturen op basis van alle denkbare rubber soorten. Zowel op materiaal- als op producttechnologie beschikt Ruma over een tiental patenten.

2. Klant specifieke ontwikkeling

De kracht van deze kennis komt bij voorkeur tot zijn recht in gezamenlijke ontwikkelingsprogramma’s met klanten door integratie van de kennis van de toepassing van het product van de klant en de rubbertechnologie van Ruma. Op basis van functionele en/of technische specificaties worden toepassing specifieke materialen en processen ontwikkeld.

In-house zijn alle disciplines vertegenwoordigd die voor de ontwikkeling van dergelijk maatproducten nodig zijn:

 • Compoundontwikkeling
 • Procesontwikkeling
 • Productontwikkeling
 • Gereedschap ontwikkeling
 • Productie ontwikkeling
 • Kwalificatie en testen

3. Operational excellence

Vanuit de R&D afdeling worden projecten uitgevoerd met als doel continue verbetering van de lopende productieprogramma’s. Hierbij wordt gefocused op:

 • Kwaliteitsborging en verbetering
 • Verlaging kosten
 • Verbeteren leverbetrouwbaarheid
 • Troubleshooting
 • Continuïteit (m.n. van grondstoffen/ontwikkeling substituten en equivalenten)
Rubber Ruma
Ruma Rubber
Ruma Rubber

Direct contact met Ruma Rubber

Vul uw naam in. Vul uw e-mailadres in. Vul uw vraag of opmerking in. Wilt u meer informatie of heeft u een andere vraag / opmerking, neem dan direct contact met ons op